į pradžią turinys susisiekite  
Veikla

      Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Klaipėdos viltis" yra ne pelno siekianti organizacija, vienijanti 100 šeimų, globojančių neįgalius asmenis. Finansavimą gauname iš Klaipėdos miesto savivaldybės ir projektinės veiklos. Rašome projektus skirtus neįgaliųjų dienos užimtumui, vasaros užimtumui, sportinei bei kultūrinei veiklai, neįgaliųjų šeimos narių savipagalbos grupių veikloms. Siekiame padėti šeimoms, teikiame visokeriopą informaciją apie negalias ir lengvatas. Glaudžiai bendradarbiaujame su valdžios institucijomis, kitomis neįgaliųjų organizacijomis, įvairiomis žinybomis. Teikiame dienos užimtumo paslaugas neįgaliems asmenims su proto negalia bendrijos patalpose, transporto paslaugas, nuo 2004 m. bendrijos „Klaipėdos vilties“ įsteigtuose VšĮ „Gyvenimo namuose“, nuo 2016 m. bendrijos patalpose adresu Debreceno 48 g. teikiame ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas asmenims turintiems sunkią ir vidutinę neįgalią.