į pradžią turinys susisiekite  
Apie mus

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Klaipėdos viltis“ yra savanoriška ir savarankiška visuomeninė ne pelno siekianti organizacija, įkurta

1989 m. gruodžio 9 d.

 

Bendrija organizuodama savo veiklą vadovaujasi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu , kitais  teisės aktais ir bendrijos įstatais

           

 

          Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos "Klaipėdos viltis"  vienas svarbiausių uždavinių – keisti visuomenės požiūrį į žmogų su negalia, ypač į žmogų su proto negalia, kurti sistemą, kurioje neįgalus asmuo gautų reikiamą pagalbą bet kurio amžiaus tarpsniu. Bendrija vienijanti apie 100 šeimų, globojančių neįgalius asmenis. Finansavimą gauname iš Klaipėdos miesto savivaldybės ir projektinės veiklos. Rašome projektus, skirtus neįgaliųjų dienos užimtumui, vasaros užimtumui, sportinei bei kultūrinei veiklai, neįgaliųjų šeimos narių savipagalbos grupių veikloms. Siekiame padėti šeimoms, teikiame visokeriopą informaciją apie negalias ir lengvatas. Glaudžiai bendradarbiaujame su valdžios institucijomis, kitomis neįgaliųjų organizacijomis, įvairiomis žinybomis. Teikiame dienos užimtumo paslaugas neįgaliems asmenims su proto negalia bendrijos patalpose, transporto paslaugas, nuo 2004 m. bendrijos „Klaipėdos vilties“ įsteigtuose VšĮ „Gyvenimo namuose“, nuo 2016 m. bendrijos patalpose adresu Debreceno 48 g. teikiame ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas asmenims, turintiems sunkią ir vidutinę negalią.

 

 

TIKSLAI:

  • Telkti Klaipėdos savivaldybės teritorijoje gyvenančius sutrikusio intelekto asmenis, jų šeimas, globėjus, rūpintojus bei kitus jų interesais veikiančius asmenis ir skatinti visapusišką sutrikusio intelekto žmonių integraciją į visuomenę.
  • Skatinti intelekto sutrikimo ekologinę, medicininę ir socialinę prevenciją, kuo ankstesnį jo nustatymą, taip pat medicininės, edukacinės, profesinės, t. y. socialinės sutrikusio intelekto žmonių reabilitacijos metodų plėtrą ir praktinį jų įgyvendinimą.
  • Padėti ginti bendrijos narių bei jų šeimų teises, laisves ir orumą, realizuoti jų socialinius, kultūrinius ir kitokius poreikius.
  • Teikti socialines paslaugas šeimoms, globojančioms sutrikusio intelekto  žmones.
  • Teikti informaciją ir konsultacijas apie mokymą, ugdymą ir lavinimą.

 

BENDRIJĄ SUDARO:

 

Nariai:

  • Nariai globotiniai (sutrikusio intelekto asmenys ir vaikai);
  • Nariai globėjai (sutrikusio intelekto asmenų ir vaikų tėvai arba kiti asmenys, turintys globėjo statusą);
  • Visi Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje.