į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
STOVYKLA

Šią vasarą, liepos 13–22 dienomis, kaip ir kas met, bendrija "Viltis" jau trisdešimt pirmąjį kartą rengė savarankiško gyvenimo įgūdžių stovyklą pajūryje, kad galėtume ir vėl sutelkti gretas, pajusti vienijančią bendrystės galią, pasidžiaugti vieni kitų laimėjimais. Stovyklautojams, turintiems intelekto negalią, pajūryje (stovyklavietė „Pasaka“, Giruliai, Kukuliškiai) buvo sudarytos visos sąlygos įtvirtinti turimus ir lavinti naujus įgūdžius, atskleisti savo meninius gebėjimus, stiprinti sveikatą, o jų šeimos nariams: tėvams, globėjams, broliams ir sesėms – ilsėtis, dalyvauti savipagalbos ir psichologinės pagalbos grupių darbe.