Paslaugos » paslaugos

Institucinė (ilgalaikė, trumpalaikė) socialinė globa:

asmenims su sunkia negalia adresu Debreceno g. 48

asmenims su negalia adresu Žardininkų g. 47-1

 

        Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa ir slauga - tai visuma paslaugų, teikiamų neribotą laiką neįgaliems  nesavarankiškiems proto negalės asmenims. Į "Klaipėdos viltis" socialinės globos įstaigą nukeipiami asmenys, kuriems nustatytas ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos poreikis, reikalinga nuolatinė slauga  ar priežiūra ir kuriems teikiamos socialinės paslaugos į namus yra neefektyvios.

       Socialinės globos bei slaugos paslaugos "Klaipėdos vilties" globos įstaigoje skiriamos Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojams.

         Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl socialinių paslaugų gavimo kreipiasi į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių Vytauto g. 13, 103 kab., tel. 8 46 396312.

Norint asmenį patalpinti į įstaigą ir turintys galimybę už paslaugas susimokėti savo lėšomis, gali kreiptis tiesiogiai į "Klaipėdos vilties" administraciją adresu Debreceno g. 48, tel., 8 46 34 60 22.

 

Dienos užimtumas vaikams ir asmenims su proto negalia:

adresu Debreceno g.48

 

        Dienos užimtumo paslaugos teikiamos vaikams ir suaugusiems asmenims su negalia ir su sunkia negalia turintiems proto (psichikos) sutrikimus bei gyvenantiems Klaipėdos miesto savivaldybėje.

           "Klaipėdos viltis" dienos centre neįgaliesiems teikiame šias paslaugas:

  • konsultavimo;
  • informacimo;
  • asmeninio asistento pagalba;
  • užimtumą įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose;
  • meninių gebėjimų lavinimą būreliuose, kolektyvuose, klubuose;
  • pagalbą šeimos nariams;
  • psichologo pagalba;
  • maitinimo paslaugos;
  • transporto paslaugos.

          Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl paslaugų gavimo kreipiasi į įstaigos "Klaipėdos viltis" administraciją tel. 8 46 34 60 22.

 

Transporto paslauga:

 

         Bendrija turi du mikroautobusus (vienas 9 vietų, kitas 12 vietų). Abu pritaikyti vežti neįgaliuosius su vežimėliais. Paslaugas teikiame pagal iš anksto suderintą grafiką. Yra galimybė pasirašyti sutartį ir teikti ilgalaikę transporto paslaugą. Dėl paslaugos galima kreiptis tiesiogiai į "Klaipėdos vilties" administraciją adresu Debreceno g. 48, tel., 8 46 34 60 22.